groot vlak zonnepanelen met wolkenlucht erachter
Nieuws Energietransitie

kleinschalige duurzame energie

In oktober 2019 stelde de gemeente Het Hogeland beleid op om kleinschalige duurzame energie-projecten mogelijk te maken. Nu anderhalf jaar later evalueerde de...

15 jun 2021

Lees meer
code
Nieuws

Meepraten over de provinciale omgevingsvisie

De provincie gaat aan de slag met een nieuwe omgevingsvisie. Daarin wordt vastgelegd hoe we de provincie in de toekomst gaan inrichten. Heb jij daar ideeën over...

14 jun 2021

Lees meer
Kaart van de uitbreiding Eemshaven Oostpolder
Nieuws Industrie

Uitbreiding Eemshaven

In april werd bekendgemaakt dat de provincie Groningen met de gemeente Het Hogeland de Eemshaven wil uitbreiden in zuidelijke richting. Dat betekent nogal wat...

18 mei 2021

Lees meer
impressie van het werelderfgoedcentrum Waddenzee
Nieuws Toerisme

Werelderfgoedcentrum Waddenzee

In de raadsvergadering van 15 april maakte de gemeenteraad financieel de weg vrij voor de realisatie van een centrum voor het Waddengebied. De raad gaf een...

21 apr 2021

Lees meer
cornervlag op een voetbalveld
Nieuws

MFA Bedum gaat niet door

De MFA Bedum komt er niet. En dat is jammer. De stichting MFA en het college konden geen constructieve gesprekken meer met elkaar voeren. Dit is wel nodig om...

15 apr 2021

Lees meer
geen kerncentrale
Nieuws Kernenergie

Geen kerncentrale Eemshaven

In de raadsvergadering op 18 maart werd een motie ingediend en bijna unaniem aangenomen over een kernenergievrije gemeente.

22 mrt 2021

Lees meer
Enne Jans Heerd in de sneeuw
Nieuws Leefbaarheid

NPG project Enne Jans Heerd

Op 10 februari besloot de gemeenteraad de Enne Jans Heerd bij Maarhuizen in te dienen als lokaal project bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het is een...

17 feb 2021 Anne Marie Smits

Lees meer
herijking gemeentefonds leidt tot kortingen in Groningen
Nieuws Bezuinigingen

herijking gemeentefonds

In de gemeenteraadsvergadering van 10 februari is unaniem een motie over de herijking van het gemeentefonds ingediend en aangenomen. De herverdeling van...

11 feb 2021

Lees meer
zon schijnt laag over de Waddenzee
Nieuws Gas

Waddenmanifest: “Stop met gas- en zoutwinning in het Waddengebied.”

Ruim 35 fracties hebben het Waddenmanifest: 'Stop met gas- en zoutwinning in het Waddengebied' ondertekend.

08 feb 2021

Lees meer
tekening met duimstok potlood tang en miniatuur huisje
Nieuws Wonen

Woonvisie

In de raadsvergadering van 20 januari stond de gemeentelijke woonvisie op de agenda. Hierin geeft de gemeente aan wat voor ruimte er is voor het verbeteren van...

25 jan 2021

Lees meer
Zicht op Menkemaborg langs oprijlaan met bomen in nevelen
Nieuws Toerisme

Regiopromotie toerisme

In het collegeprogramma werd al aangekondigd dat er toe werd gewerkt naar één organisatie die zich op de promotie van het toerisme in het gebied ging toeleggen...

18 dec 2020

Lees meer
impressie MFA Bedum
Nieuws

Interpellatiedebat MFA Bedum

Eind november heeft het college medegedeeld dat het einde verhaal was voor het MFA Bedum. Een mooi project waarbij de sport, dorpshuis en bedrijfsactiviteiten...

10 dec 2020

Lees meer