Nieuws

Cultuur op het Hogeland

er wordt tijdens Op Roakeldais gedanst in de straten van Warffum

"De grote verscheidenheid aan culturele uitingen, veelal kleinschalig, is belangrijk voor de leefbaarheid voor eigen inwoners", zo begint Anne Marie Smits aan haar inbreng over de cultuurnota. "Maar die verscheidenheid is ook interessant voor gasten en recreanten maar ook voor het vestigingsklimaat, voor nieuwe inwoners en ondernemingen. "

Lees verder

Raadsvragen over megastal uitbreiding bij Tinallinge

luchtfoto van abbeweer 4

Fractie van GroenLinks en PvdA hebben in het vragenuur de uitbreiding van een koeienstal bij Tinallinge aangestipt. De stal wordt uitgebreid van ca 600 naar 1000 koeien. Hiertoe moet er stalruimte bijgebouwd worden en er is dus een aanvraag gedaan bij de gemeente. 

Lees verder

Opvang alleenstaande vluchtelingenkinderen

3 vluchtelingen kinderen

In een motie 'vreemd aan de orde' (niet geagendeerd onderwerp) - o.a. mede-ingediend door GroenLinks - sprak de gemeenteraad van Het Hogeland zich unaniem uit om een bijdrage aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen te leveren. Er wordt aansluiting gezocht bij andere gemeenten de zogenaamde 'coalition of the willing'. Ook wordt het kabinet opgeroepen mee te werken aan de opvang van de alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland.

Visie op de detailhandel

italiaans winkeltje met regionale producten uitgestald

Betere aansluiting van de consumentenvraag en het aanbod in de detailhandel wordt gevraagd door fractievoorzitter Anne Marie Smits bij de behandeling van de detailhandelsvisie. Dan is het nodig om in te zetten op diversiteit van winkels in compacte winkelcentra. Lokale ondernemers met eigen (streek)producten en hart voor hun eigen toko zijn goed voor het eigense karakter van het dorp. 

Lees verder

Subsidie Colourful Het Hogeland verdwijnt?

logo van colourful het hogeland

Het zal je maar gebeuren. Run je een prachtige stichting om integratie te bevorderen en je de samenleving van het Hogeland wat kleurrijker wil maken, wordt de subsidie (17.500,-) in een lopend begrotingsjaar stopgezet. Het college had in april besloten dat de subsidie na 2 jaar wordt be-eindigd. Dat is zuur.

Lees verder

Aanpak van de versterking

De gemeenteraadsvergadering werd voor het eerst digitaal uitgevoerd. Alle raadsleden zaten thuis voor de computer. De burgemeester kon de orde goed houden, er was van te voren geoefend. 

Lees verder

Pagina's