De stemmen zijn geteld en het is nu officieel: GroenLinks heeft met 2531 stemmen 3 zetels veroverd!
Anne Marie Smits en Arjen Nolles zijn met voorkeursstemmen in de raad gekozen. De derde zetel wordt volgens de kandidatenlijst aangevuld met Paul Steenman. Alle drie hartelijk gefeliciteerd!
Op woensdag 30 maart zal de nieuwe raad worden geïnstalleerd. Dan kan de nieuwe fractie aan de slag; er is nog veel te doen. De 'oude' raad vergadert nog 1 keer: op maandag 28 maart en zal er afscheid worden genomen. 

Vanavond 21 maart vindt het duidingsdebat van de gemeente plaats: vanaf 20 uur in Dorpshuis Ubbingeheem, Sauwerd (inloop 19.30 uur) en ook via livestream te volgen.