GroenLinks wil het omdraaien en het vertrouwen herstellen door:

  • We benaderen iedereen gastvrij en nodigen mensen vriendelijk uit in plaats van dwingen, onder dreiging van sancties, voor een bepaalde datum te reageren.
  • We zetten de mens centraal. GroenLinks wil eerst kijken eerst wat mensen nodig hebben, en dan pas of het binnen de regels past. Zo is maatwerk mogelijk zonder dat het leidt tot willekeur. Daarvoor benutten wij optimaal de ruimte van de participatiewet bij het vrijlaten van giften en minimaliseren we boetes voor fouten en vergissingen.
  • De versterkingsopgave moet zo snel mogelijk en onverkort uitgevoerd worden. De overheid moet haar beloften nakomen en de gewekte verwachtingen inlossen. Iedereen moet snel weten waar ze aan toe zijn. De gemeente moet zichtbaar en voelbaar achter de getroffen inwoners blijven staan.

HART VOOR TOEKOMSTIGE GENERATIES

Vertrouwen wek je ook door eerlijk te zijn over de bedreigingen die ons te wachten staan en te kiezen voor een veilige en gezonde toekomst voor onze kinderen. Het KNMI constateerde in een rapport dit jaar dat de zeespiegel sneller stijgt dan verwacht en ook de klimaattop in Glasgow maakte nog eens duidelijk dat niets doen geen optie is. GroenLinks wil daarop hard ingrijpen tegen klimaatverandering, ook op gemeentelijk niveau. GroenLinks loopt niet voor de problemen weg, ook niet voor de problemen in de jeugdzorg. Wij hebben het belang van toekomstige generaties voor ogen.

 

Ons hart voor toekomstige generaties tonen we door:

  • De uitstoot van broeikasgassen en milieuvervuiling snel te verminderen. GroenLinks wil meer tempo, zodat Het Hogeland al in 2045 volledig klimaatneutraal is. De gemeente stelt een ambitieus plan op met een routekaart naar een duurzaam Het Hogeland. In deze routekaart worden concrete maatregelen opgenomen zoals het aardgasvrij maken van wijken en gebouwen, klimaatneutraal maken van gemeentelijk vastgoed, circulair inkoopbeleid en duurzaam onderhoud en beheer groenvoorzieningen.
  • Ons in te zetten voor sluiting van kleine gasvelden binnen onze gemeente en ons uit te spreken tegen proefboringen naar schaliegas. En tegen kernenergie, om onze kinderen niet met een gevaarlijke erfenis achter te laten.
  • Den Haag duidelijk te laten weten dat de jeugdzorg onbetaalbaar aan het worden is. In de afgelopen jaren heeft het rijk veel te weinig geld beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de jeugdzorg. Het roer in Den Haag moet om. Liever dan alles kapot te bezuinigen, geeft GroenLinks een stevig signaal door eventueel niet met een sluitende begroting te komen.
  • De overkill aan controles en indicaties in de jeugdzorg terug te dringen. GroenLinks wil de jeugdzorg met de best mogelijke kwaliteit behouden. Geef daarom professionele zorgverleners zelf de ruimte om keuzes te maken.