Veilig en milieuvriendelijk verkeer houdt voor ons in:

  • Een investering in veilige fietsverbindingen, zeker voor scholieren. Landweggetjes zijn in de loop der jaren vaak verbreed voor het landbouwverkeer, waardoor sneller wordt gereden en het voor fietsers steeds gevaarlijker werd.
  • Zorg voor goed begaanbare trottoirs. Nog steeds kunnen veel kinderen niet over een stoep naar de speeltuin, dat moet anders. Maar ook voor de veiligheid van ouderen is het van belang, slecht onderhouden trottoirs kunnen tot vervelende valpartijen leiden.
  • GroenLinks heeft vanaf haar oprichting actiegevoerd voor 30 km in de bebouwde kom met succes in verschillende dorpen. Waar deze snelheidsbeperking nog niet is ingevoerd, moet dat met spoed gebeuren. De plattelandswegen tussen de dorpen worden 60-kilometer zones. Op die wegen wordt veel te snel en onverantwoord gereden. Dit zal de veiligheid vergroten en de emissies van CO2 en stikstof verlagen.
  • De gemeente praat met de landbouwsector hoe het toenemende zware landbouwverkeer dat door de dorpen rijdt kan worden verminderd. Kunnen er bijvoorbeeld paden in het land gelegd worden die de dorpen ontlasten?
  • Een veilige verkeersinrichting voor iedereen, zeker ook voor ouderen en mensen met een handicap. Dat betekent fietspaden die breed genoeg zijn om elkaar te passeren of in te halen. Fietspaden worden beter zichtbaar gemaakt in het donker door reflectiestrepen. Bochten in donkere landwegen worden beter herkenbaar gemaakt met reflectoren.
  • Bij veranderingen aan wegen en paden, vragen we ouderen, ouders met jonge kinderen en mensen met een beperking om advies. Door rekening te houden met de kwetsbaarste groepen, garanderen we immers de veiligheid en toegankelijkheid voor iedereen. 
  • Aan de hubtaxi, vervoer van deur tot deur, geeft de gemeente meer bekendheid. Deze rijdt wat GroenLinks betreft volgens OV-tarief. De meedoenpas -gratis ov voor minima- wordt een structurele voorziening.
  • Elektrisch vervoer heeft de toekomst.  Er komen genoeg oplaadpunten.