GroenLinks wil gezond blijven ondersteunen door:

  • Gezond en lokaal eten en het gesprek hierover stimuleren door bijvoorbeeld dorps- en schooltuinen mogelijk te maken.
  • Voldoende sportfaciliteiten voor alle groepen bieden. Dat betekent investeren in sportvoorzieningen en een breed aanbod van sporten. 
  • Jongeren en kwetsbare groepen de kans geven om mee te doen via sport. Sportdorpen en pilots voor bijvoorbeeld meer bewegingsonderwijs kunnen daar een goede rol in vervullen.
  • Sport voor iedereen betaalbaar houden. 
  • Wandelen aantrekkelijk maken door wandelpaden te herstellen, dorpsommetjes te bevorderen, lokale wandel-apps in te zetten.
  • Oog hebben voor bewegen in een schone, gezonde omgeving. Daarbij bewaakt de gemeente schone lucht en gaat luchtvervuiling tegen. Denk daarbij aan stikstof, fijnstof en luchtvervuiling door houtstook. Dat laatste levert met name op windstille dagen veel klachten op, vrijkomende stoffen uit houtkachels leveren gezondheidsproblemen op. De gemeente moet zich aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord, om duidelijke richtlijnen op te kunnen stellen. Met de omgevingsverordening moeten mensen vergaand worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van houtstook.