Dat houdt concreet in:

  • We zijn een gastvrije gemeente voor vluchtelingen die huisvesting nodig hebben.
  • We kiezen voor eerlijke handel door Fairtrade gemeente te worden.
  • Op het Hogeland hoort discriminatie niet thuis.
  • De gemeente versterkt de samenwerking met lokale ondernemers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op die manier kunnen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lokaal aan het werk komen.
  • Ability is bekend als Sociale Werkvoorziening, het is een leer-werk-bedrijf waar mensen terecht kunnen die beschut werken, die reïntegreren, of die een opleiding doen. Meedoen in het werkproces is voor veel mensen heel belangrijk en Ability schept daar de voorwaarden voor. Deze belangrijke voorziening moet in stand gehouden worden.
  • GroenLinks wil dat Ability ook ruimte maakt voor andere vormen van dagbesteding waar ontwikkelen en leren het doel is. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor deelnemers en kunnen anderen doorstromen naar beschut werk. Verkiezingsprogramma GroenLinks Het Hogeland 2022-2026, Pagina 4 van 14
  • De gemeente betrekt haar inwoners pro-actief bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Met name omwonenden, ervaringsdeskundigen op verschillende gebieden en maatschappelijke, natuur- en landschapsorganisaties worden daarbij niet vergeten.