GroenLinks gaat bij armoedebestrijding uit van: 

 • Werk is de beste methode om armoede te bestrijden. De gemeente probeert zo veel mogelijk mensen aan een betaalde baan te helpen, of te helpen met het vinden van vrijwilligerswerk, of een dagbesteding. Ook onbetaald werk is namelijk waardevol.
 • GroenLinks wil serieus kijken naar een vrijere vorm van bijstand. De participatiewet wordt vaak te streng toegepast, waardoor mensen in de problemen komen. Het kan mensen veel helpen om ruimte te krijgen om bij te verdienen of een opleiding te volgen. Het Hogeland moet daarin vooroplopen.
 • Kinderen uit gezinnen met weinig geld moeten ook gewoon mee kunnen doen met leeftijdsgenoten, zich vermaken en ontwikkelen. Zonder geldzorgen mee kunnen op schoolreis of leren drummen kan dankzij Stichting Leergeld en het Jeugd cultuur- en sportfonds. De gemeente wijst ouders actief op die mogelijkheden voor ondersteuning.
 • Ambtenaren krijgen de ruimte om met een bredere blik te kijken naar hoe de juiste hulp gegeven kan worden. Bij armoede stapelen zich soms problemen op. Mensen hebben bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, verliezen hun werk en maken dan schulden. Het is niet goed als ze voor elk probleem met een andere ambtenaar te maken krijgen.
 • Mensen met geldproblemen hebben vaak veel aan een rustperiode om de problemen aan te kunnen pakken. We willen daarvoor een fonds opzetten, waarmee de schulden deels of tijdelijk overgenomen kunnen worden. Zeker voor jongeren is dat belangrijk, omdat anders door boetes en incasso’s een torenhoge schuld kan ontstaan die hun toekomst in de weg zit.   
 • GroenLinks wil de Voedselbank en de Kledingbank blijven subsidiëren vanuit de gemeente.
 • Mensen die zelf ervaring hebben met schulden of armoede, zijn waardevol. Ze kunnen anderen in die situatie goed begrijpen en helpen om de situatie te verbeteren. Maar ze kunnen ook de gemeente helpen haar hulpverlening te verbeteren. GroenLinks wil graag ervaringsdeskundigen serieus inzetten en daarvoor belonen.

ZORG VOOR IEDEREEN

Gemeenten krijgen vanuit Den Haag te weinig geld voor de jeugdzorg en voor de zorg die nodig is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen (WMO). GroenLinks wil een sterke lobby voor betere financiering. GroenLinks wil het abonnementstarief van de WMO afschaffen.

Goede zorg houdt voor ons in:

 • 1 gezin, 1 plan, 1 zorgregisseur. Nu hebben gezinnen soms te maken met eindeloos veel hulpverleners, waaraan ze steeds weer alles uit moeten leggen. Ook voor zorgverleners is dat onoverzichtelijk en niet plezierig. Een zorgregisseur brengt de menselijke maat terug.  
 • Een goed netwerk in het dorp is van grote waarde, voor kwetsbare jongeren en zeker ook voor ouderen. Een ontmoetingsruimte kan daarbij helpen, maar ook een bezorgdienst en burenhulp. Zo kunnen we professionele hulp vanuit de WMO inzetten voor wat de eigen omgeving niet kan bieden.
 • Ruimte én gemeentelijke ondersteuning voor kleinschalige initiatieven waar verschillende vormen van zorg aan elkaar gekoppeld zijn. Een voorbeeld van zo’n initiatief is de coöperatie Klooster en Buren.  
 • Ouderen blijven tegenwoordig zo lang mogelijk thuis wonen. Dat is vaak plezierig, maar we moeten de ogen niet sluiten voor de risico’s van vereenzaming, onveiligheid of overbelasting van mantelzorgers. Dat betekent dat de gemeente moet zorgen voor goede ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties.
 • Wanneer thuis wonen niet meer gaat, is het voor ouderen en hun familie belangrijk om de nabijheid niet te verliezen. Dat betekent dat er voldoende verpleeghuiscapaciteit in de gemeente moet zijn, zodat inwoners niet noodgedwongen naar de stad of nog verder moeten verhuizen. Een project als de Tirrel is een goed voorbeeld van ouderenzorg te midden van het dorpsleven.