Zijn kennis en ervaring liggen specifiek op voor de gemeente relevante terreinen als financiën, energietransitie, de omgevingswet, groen, infrastructuur, leefbaarheid en cultuur. Binnen de GL-fractie in Provinciale Staten beheert hij de portefeuilles milieu, natuur en landbouw. Ook op de onderwerpen wonen, werk, armoede, gezondheid en onderwijs kan hij zo nodig hij uit de voeten. Arjen is door uiteenlopende politiek-bestuurlijke functies diepgeworteld in GroenLinks, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. 

Als jurist, filosoof en kunstenaar is Arjen breed georiënteerd. Zijn streven is om door middel van samenwerking met andere fracties resultaten te bereiken, maar daarnaast ook te bouwen aan een verbreding van de GroenLinks basis in het Hogeland. Arjen heeft aangegeven graag de kar te willen trekken in aanloop naar de verkiezingen en ook daarna richting te willen geven aan het GroenLinks geluid in de gemeentelijke politiek.