menselijke maat in de gemeentepolitiek

De menselijke maat in de gemeentepolitiek

We kijken eerst wat mensen nodig hebben, en dan pas of het binnen de regels past. Geen eindeloze procedures en straffen, maar een gemeente die luistert en meedenkt.

20 GroenLinks wethouders roepen het kabinet op om de Participatiewet aan te passen. GroenLinks staat voor een overheid die uitgaat van vertrouwen. Daarom moet de participatiewet worden aangepast. Lees meer 

Eerlijk delen in groene energie

Alle Hogelandsters profiteren van hier opgewekte groene energie. Dus ruim baan voor goed geïsoleerde (huur)huizen, zon op het dak of een dorpsmolen. Maar geen mega-datacenter of kerncentrale in de Eemshaven.

 

eerlijk delen in groene energie
gezond wonen in leefbare dorpen

Gezond wonen in leefbare dorpen

Voor iedereen is een goede en betaalbare woningen in de buurt. Geen scheuren in de muren meer, aardbevingsschade wordt snel hersteld. En via veilige wandel- en fietsroutes ben je zo op school, werk of gewoon weer thuis na een ommetje.

Duurzame keuzes voor de natuur

GroenLinks stimuleert de overgang naar natuurvriendelijke landbouw met oog voor de gezondheid van mens en dier. We herstellen de natuurlijke rijkdom van het Groninger landschap. Dat betekent bloemrijke bermen en ruimte voor de grutto.

duurzame keuzes voor de natuur