Waar zou gebouwd kunnen worden? Hoe kunnen initiatieven voor verduurzaming en verbetering van bestaande woningen gestimuleerd worden? Hoe blijft Het Hogeland een plezierige plek voor jong en oud? In de brede woonvisie is een nieuwe lijn zichtbaar. Er komt, na jaren van geen tot beperkte nieuwbouw vanwege de krimp, nu meer ruimte voor wonen. Ruimte voor de dorpen, duurzaam en betaalbaar wonen en prettig oud worden komen aan bod. Onderwerpen waar GroenLinks ook een warm hart voor heeft!

GroenLinks is blij met de aanpak op maat voor dorpen en bewonersinitiatieven. De gemeente kiest daarbij enkele dorpen (Baflo, Bedum, Kantens, Roodeschool, Uithuizen, Warffum, Winsum en Zandeweer) uit om strategische plannen mee te maken. Wij willen graag voorkomen dat andere dorpen nog heel lang moeten wachten op vernieuwing. Daarom vroeg Anne Marie Smits hoe andere dorpen met eigen initiatieven ook snel aan kunnen haken. Wethouder Mariette de Visser heeft daarop toegezegd dat dorpen niet in de wacht worden gezet, initiatieven zijn overal mogelijk.

Verder hebben we benadrukt dat het energiezuinig maken van sociale huurwoningen in alle dorpen aandacht behoeft. Huurders confronteren met torenhoge energierekeningen is echt niet meer te verkopen!

Kortom, de woningmarkt in onze gemeente heeft een duurzame impuls hard nodig. Dat betekent wat GroenLinks betreft op maat energiezuinig bouwen met duurzame materialen. Maar ook doorstroming van ouderen naar kleinere huizen in de buurt, waardoor hun huizen weer beschikbaar komen voor gezinnen en jongeren. Ook biedt de gemeente mogelijkheden voor jongeren om opknappers te verbeteren en isoleren met advies van het energieloket.