protestactie bij Warffum op 20 april 2017 (foto Gerben Veenstra)

Warffum Alert vraagt steun gemeenteraad

In de raadsvergadering van 5 februari is een verzoek van Warffum Alert aan de gemeenteraad besproken. Warffum Alert is sinds 2017 actief om de winningsplannen van de NAM die betrekking hebben op het kleine gasveld onder Warffum aan de kaak te stellen. 

Er is al 8 miljard m3 gewonnen uit dit kleine veld maar elke 'druppel' moet eruit worden geperst. De bewoners van Warffum liepen tegen deze plannen te hoop in een gezamenlijk protest op 20 april 2017. Sindsdien is er juridisch getouwtrek om de winningsplannen. Maar dit heeft niet tot aanpassing geleid. Warffum Alert heeft in de laatste poging gehoor in Den Haag te vinden een brief gestuurd naar de minister om te vragen de gaswinning te stoppen. En de gemeenteraad is gevraagd deze brief en de inhoud te ondersteunen. 

Dit heeft geleid tot een gezamelijke motie om de actiegroep en bewoners van Warffum te ondersteunen in hun strijd om van het gas af te komen. Fractievoorzitter van GroenLinks Anne Marie Smits heeft nog aanvullende vragen gesteld aan het college. Dit betrof met name de risico-inschatting in het geval van de andere kleine velden in de regio. Er wordt gekeken naar seismische gevolgen van de gaswinning en ook de bodemdaling. Ook de manier waarop schade afgehandeld wordt, verschilt met het Groningerveld en dat vond burgemeester Bolding in de vergadering even onparlementair gezegd 'belachelijk'.  De motie is unaniem aangenomen en het college heeft de motie overgenomen.