Maar ook voor alle andere inwoners van de gemeente is deze uitbreiding van belang. Vloeit alle energie van de windmolens straks rechtstreeks naar nog een energieslurpend datacenter? Of komt er echt andere bedrijvigheid gericht op een groene toekomst waarin Hogelandsters ook werk kunnen vinden? Wat speelt er en wat vindt GroenLinks ervan?

Rol van de gemeente

De gemeente is niet in de financiële positie om grond aan te kopen voor deze uitbreiding, maar werkt wel gelijkwaardig samen met de provincie bij de ontwikkeling van dit gebied. Tot nu toe werd er per bedrijf vergunningen verleend en daarbij werden milieu-effecten, transparantie en belangen van alle omwonenden/landeigenaren niet altijd serieus genomen. Met alle gevolgen van dien, zoals ook uit het programma van Nieuwsuur op 11 mei bleek. Nu moet het anders. Het gebied wordt als geheel gezien en de overheden hebben de regie. De omwonenden zijn daarom als eerste op de hoogte gebracht en nu was dus de raad aan zet. Op de raadsvergadering van 12 mei werd dit dossier besproken.

Alle fracties in de raad hebben samengewerkt om de wensen en bedenkingen voor deze uitbreiding aan de provincie en het college mee te geven. We denken op die manier goed voor het belang van de omwonenden, de natuur en alle inwoners van onze gemeente op te kunnen komen. 

Wat vindt GroenLinks?

Voor GroenLinks zijn in de wensen en bedenkingen drie punten van het grootste belang:

  • De omwonenden worden bijgestaan door een onafhankelijke deskundige, zodat ze een gelijkwaardige positie hebben en echt mee kunnen praten. 
  • Het bedrijventerrein moet echt groen en circulair ingevuld worden.
  • In het gedeelte waar geen bedrijven komen, is ruimte voor de natuur. Omwonenden en natuurorganisaties praten daarover mee.

Kortom, groen en sociaal, zoals u dat van ons gewend bent. De fractie houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.