logo van colourful het hogeland

Subsidie Colourful Het Hogeland verdwijnt?

Het zal je maar gebeuren. Run je een prachtige stichting om integratie te bevorderen en je de samenleving van het Hogeland wat kleurrijker wil maken, wordt de subsidie (17.500,-) in een lopend begrotingsjaar stopgezet. Het college had in april besloten dat de subsidie na 2 jaar wordt be-eindigd. Dat is zuur.

Bovendien had Colourful Het Hogeland zich vorig najaar nog breed gepresenteerd aan de gemeenteraad. Om te vertellen welke projecten ze hadden gedaan en welke kleurrijke ideeen ze nog meer wilden gaan doen. 

De gemeenteraadsfracties van CU, CDA, SP, PvdA en GroenLinks hebben in de vergadering van 13 mei een motie ingediend om het lopende jaar de subsidie te behouden voor Colourful het Hogeland en met de stichting in gesprek te gaan over de toekomst.

Het college gaf in reactie aan de motie te ontraden omdat de wethouder al naar de financien gekeken had en het geld gewoonweg niet had kunnen vinden. Na schorsing werd een compromis gevonden: de afweging wordt nu bij de behandeling van de voorjaarsnota genomen zodat de raad kan wikken en wegen waar het geld anders vandaan mag komen. De motie is aangehouden tot juni wanneer de voorjaarsnota op de agenda staat.