De keuze is gevallen op de stichting Promotie Waddenland en heeft een opzet gemaakt. VVV het Hogeland Bedum kon zich niet vinden in het plan om niet meer onder de (dure) vlag van de VVV te opereren en is jammer genoeg afgehaakt. Een meerderheid van de ondernemers kon zich goed vinden in het loslaten van de VVV. De toeristische ondernemers in Bedum zijn wel meegegaan in de plannen.

De raad heeft wel aangedrongen om toch nog in gesprek te gaan om de neuzen toch nog in één richting te krijgen. Ook de naam Waddenland dekt niet helemaal het gebied af in onze regio en is als verbeterpuntje aan het college meegegeven.

Eén van de doelen is om bezoekers van onze regio wat langer vast te houden dmv promotie van de toeristische pareltjes op Het Hogeland. De stichting wordt gevraagd een jaarplan in te dienen zodat de jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt.