teddybeer die 50 euro biljet vasthoudt

Minimabeleid

GroenLinks en andere fracties in de gemeenteraad uitten hun zorgen over de tegemoetkomingsregeling eigen risico voor chronisch zieken en gehandicapten. Niet dat deze verdwijnen gaat maar wel dat er voor 2020 slechts dekking is met incidentele middelen. De gemeenteraad zou graag deze regeling voor de komende jaren in de benen houden want dat geeft voor de doelgroep wat meer zekerheid en perspektief. De afweging hierover wordt volgend jaar bij de behandeling van de voorjaarsnota gemaakt, zegde wethouder de Visser toe.

Ook het onderwerp kindpakket  werd uitvoerig besproken met daarin een cheque voor 50 euro voor gezinnen die met de verjaardag van een kind een bijdrage kunnen krijgen voor een feestje, traktatie en/of cadeau. Raadsbreed werd erop gehamerd dat deze regeling toch echt blijven moest. De wethouder gaf aan dat deze bijdrage gewoon via of de voedselbank of rechtstreeks aangevraagd via Stichting Leergeld Hoogeland en uitvoering via Stichting jarige Job kan lopen. Deze regeling is voor alle inkomens beschikbaar tot 120% van het minimum. (link website gemeente het Hogeland)

De fractie van GroenLinks was blij met de gratis OV voor minima project dat in de tweede helft van 2020 gaat lopen. Dit is omdat het een pilot is, met indidenteel geld onderbouwd. 

Verder zien we dat het maatwerkbudget in 2018 nauwelijks is gebruikt. Hoe zit dat in 2019? Dat kan natuurlijk mooi meegenomen zijn om zo de tekorten te dekken, maar wij vragen ons af wat er de oorzaak van is. Temeer er nu ook gezocht wordt naar meer zorg op maat die aansluiten bij de individuele mogelijkheden.
Wij werden getriggerd door het begrip ‘energiearmoede’.  Mariska Markhorst gaf aan dat er wat GroenLinks betreft actie wordt ondernomen met name door woningcorporaties om woningen in de sociale sector versneld te isoleren. De wethouder gaf aan dat dit onderwerp beter aansloot bij de nog te bespreken Energiebeleidsplan.
 
Wij vinden het instellen van het serviceteam naar voorbeeld van voormalig gemeente Eemsmond een goed plan. Doen!