De GroenLinks fractie was verbaasd rondom de de omslag van het college van enthousiast voor het project naar de mededeling in november over het geen heil meer zien in het MFA. De GroenLinks fractie deed daarom het voorstel om de voetbalclub het voortouw te laten nemen, de accommodatie te privatiseren en eigenaar van het gebouw te maken om zo meer afstand in te bouwen naar de gemeente. Bijna alle fracties spraken van een worsteling met de materie. CDA woordvoerder Harma Dost zei dat de gemeenteraad speelbal was tussen de stichting MFA en het college. CU woordvoerder de Jong vond dat de gemeenteraad niet goed in stelling was gebracht om een verantwoorde keuze te kunnen maken. Dat werd het college aangerekend. 

In het ingediende amendement van PvdA, GB, CDA worden de pijlen gericht op de voetbalclub en wordt voorgesteld een plan voor een toekomstbestendige en duurzame accommodatie uit te werken. Dit plan wordt in een raadsvoorstel weer aan de raad ter beoordeling voorgelegd. Ook is privatisering van de accommodatie punt van gesprek. Extra fondsenwerving en de zoektocht naar een NPG plus worden bij de voetbalclub gelegd. De gemeenteraad wou dit graag voor de zomer terugzien, het college wou zich niet aan dit tijdspad binden. Het amendement is met grote steun bij de meeste partijen aangenomen en het door het college voorbereide raadsbesluit wordt hiermee vervangen.

voetballertje