In die motie wordt de korting als een 'ijskoude douche' ervaren en de herijking met kracht afgewezen. Veel gemeenten waaronder Het Hogeland kampen met financiële problemen. Dit heeft te maken hoe de sociale taken van de gemeente zijn gefinancierd. Hierop is in het verleden al bezuinigd en de kosten voor met name jeugdzorg rijzen nu de pan uit. Nu moet de gemeente Het Hogeland het ook nog met minder geld uit het gemeentefonds doen.

Het ongenoegen wordt bij Den Haag aangekaart en er wordt samen opgetrokken met gemeenten die ook minder geld gaan krijgen.

herijking gemeentefonds leidt tot kortingen in Groningen

In de eerste week van februari kwamen al de eerste reacties op plannen van Den Haag om het gemeentefonds te hervormen. De CvK René Paas vond de herverdeling onder de gemeenten 'moreel onacceptabel'. Zie zijn reactie in Binnenlands Bestuur.