Landelijk lijsttrekker Rutte had zich in een verkiezingsdebat in de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen uitgelaten dat hij de Eemshaven een prima locatie vond voor een kerncentrale. Want -zo redeneerde Rutte - Groningen wil zich graag als energieprovincie profileren. Later trok Rutte na stevige kritiek ook uit eigen hoek dit nucleaire proefballonnetje weer in. In reactie op de uitlatingen van Rutte is een motie in de Tweede Kamer aangenomen om geen kerncentrale in de Eemshaven toe te staan en de ruimtelijke reservering op te heffen.

Nu was er al zo'n 35 jaar ruimte voor een nucleaire installatie in de Eemshaven gereserveerd. In Provinciale Staten en ook al decennia in de gemeente Het Hogeland en haar voorlopers werd met enige regelmaat een motie of ander instrument (initiatiefvoorstel van GroenLinks Eemsmond in 2011) ingezet om de komst van een kerncentrale te weren.

Met de bijkomstigheid van aardbevingen in de regio is er een extra argument toegevoegd aan het arsenaal tegenwerpingen. De lokale VVD afdeling heeft de memo van Rutte niet ontvangen en was tegen de motie. Men vond het mosterd na de maaltijd. Maar de rest van de raad wou ondanks dat de problematiek met een motie in de (oude) TK geregeld zou zijn ook een duidelijke uitspraak doen over de eigen achtertuin ook al is de waan van de dag weer voorbij. Ook in de nieuwe regeerperiode moet helderheid zijn over het standpunt van de gemeente Het Hogeland over een kerncentrale in de Eemshaven.