De gemeenteraad sprak eerder af aan welke criteria projecten moeten voldoen om kansrijk te zijn voor financiering door het NPG. Elke aardbevingsgemeente kan namelijk lokale projecten indienen, die door een NPG-commissie worden beoordeeld. Niet alles kan gefinancierd worden. Het college meldde welke projecten zij willen afwijzen of aanjagen. Ze vroegen de raad om deze afweging goed te keuren.

GroenLinks vindt dat de gemeenteraad daar niet over kan en moet beslissen. Het leidt bij initiatiefnemers tot valse verwachtingen en onrust. We dienden daarom met Gemeentebelangen, PvdA en VVD een amendement in om alleen te besluiten over projecten die daadwerkelijk worden ingediend. Uiteraard blijven we het toetsingsproces regelmatig evalueren, zodat ieder project een eerlijke kans krijgt.

Wat is het Nationaal Programma Groningen?

Het Nationaal Programma Groningen (NPG) is een samenwerkingsverband met veel geld om de komende 10 jaar in te zetten voor de toekomst van onze provincie. Het rijk stelde daarvoor 1,15 miljard beschikbaar om een klein deel van de winst uit de gaswinning ten goede te laten komen aan de regio.