Aanpak van de versterking

De gemeenteraadsvergadering werd voor het eerst digitaal uitgevoerd. Alle raadsleden zaten thuis voor de computer. De burgemeester kon de orde goed houden, er was van te voren geoefend. 

Over het agendapunt lokaal versterkingsplan 2020 werd het langst gedebatteerd. Het betreft een lokaal plan van aanpak welke huizen er als eerste opgaan voor versterking. Aan allerlei randvoorwaarden moet er dan worden voldaan en hieruit volgt een prioriteitenlijst. Er staan meer huizen op dan dat er capaciteit is om het te versterken. Hierdoor ontstaat een overloop naar 2021. Bij de fractie van GroenLinks is bewondering hoe deze opgave wordt aangepakt. Toch worden - als de trend uit de vorige jaren zich voortzet - de ambitieuze plannen niet volledig uitgevoerd. Nu gooit de coronacrisis weer zand in de machine. 
Belangrijke punten vinden wij:

  • bij de woningen die versterkt zijn zou toekomstbestendigheid en duurzaamheid belangrijke randvoorwaarden moeten zijn  
  • goede communicatie. Het kan niet zo zijn dat door de coronamaatregelen de boodschap slechts van één kant komt via een vlog van de wethouder of een folder in de bus. Er moet een manier gevonden worden waarop interactief kan worden bijgepraat.

Ook moet naast de woningbezitter de huurder goed in de plannen worden meegenomen.

College geeft aan dat er wordt gekeken naar een platform voor communicatie. Wethouder Rutgers geeft wel aan dat de bewoner kan kiezen (en dus ook zelf betalen) voor verduurzaming en toekomstbestendigheid maar dit wordt dus jammerlijk niet actief door de gemeente bevorderd. Het plan is met algemene stemmen aangenomen.