Vervoer

GroenLinks vindt dat schone vervoersmiddelen zoals trein, bus en fiets moeten worden gestimuleerd. Op dit moment liggen er plannen voor het aanpassen van de centra van Bedum, Winsum en Uithuizen. Deze dorpscentra moeten autoluw worden, de identiteit van de dorpen moet in stand blijven en ze moeten een groen aanzicht krijgen: ook aantrekkelijk voor recreatie en toerisme.

  • Openbaar vervoer is van groot belang voor de bereikbaarheid binnen onze uitgestrekte gemeente. Het behoud van goede spoorverbindingen is essentieel. In de nieuwe gemeente hebben we veel treinstations. De toegankelijkheid van deze stations is een aandachtspunt.
  • Voor grote delen van de gemeente is het busvervoer onmisbaar. GroenLinks vindt dat de gemeenten samen met de provincie meer in het openbaar vervoer moeten investeren. Daarnaast moeten we doorgaan met het verbeteren van de kwaliteit van de buslijnen.
  • Door de opkomst van de elektrische fiets kunnen fietsers steeds grotere afstanden afleggen. Dat betekent extra vraag naar meer en langere snelfietspaden. De gemeente dient hieraan tegemoet te komen met brede fietspaden en oplaadpunten. De gemeente geeft informatie op de OV-hubs waar fietsen en e-bikes gehuurd kunnen worden. Daarnaast moet de verkeersveiligheid van fietsers meer aandacht krijgen.
  • De aanleg van nieuwe wegen heeft voor GroenLinks geen prioriteit. Er is sprake van een krimpende bevolking, waardoor het aantal auto’s op veel plaatsen eerder zal dalen dan toenemen. Ook het fenomeen deelauto zorgt voor een afname van auto’s. Voor het opladen van elektrische auto’s spant de gemeente zich in om laadpalen te installeren bij renovatieprojecten, reconstructies en wanneer burgers hierom vragen.