Onderwijs

In de gemeente Het Hogeland is het belangrijk dat in zoveel mogelijk dorpen tenminste één (brede) basisschool aanwezig is. Het aantal leerlingen wordt kleiner: samengaan is een goede mogelijkheid voor behoud van de school en de kwaliteit van het onderwijs. Het werkt bovendien verbindend wanneer kinderen uit gezinnen met verschillende levensovertuigingen samen naar school gaan. Wij zijn daarom voor samenwerkingsscholen. Het zijn echter de schoolbesturen die hierover beslissen, niet de gemeente.

Belangrijk is ook dat het speciaal of passend onderwijs zo goed mogelijk gecombineerd wordt met het basisonderwijs. Gezien de grote afstanden is het bovendien belangrijk dat de scholen in de gemeente goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het voortgezet onderwijs is met een breed palet in Het Hogeland aanwezig. Vakonderwijs biedt veel opleidingen met uitzicht op een baan. Aandachtspunt is het behoud van het voortgezet onderwijs in de gemeente omdat ook hier de leerlingenaantallen teruglopen.