Natuur en landschap

De Groninger landschappen zijn karakteristiek en aantrekkelijk met uitstekende mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Veel Groningers en toeristen genieten daarvan.

  • De gemeente Het Hogeland heeft heel veel buitengebied. Bermen, slootkanten en andere groenstructuren moeten goed worden beheerd, zo veel mogelijk gericht op behoud en herstel van de biodiversiteit (door gefaseerd maaien, de aanleg van bloemenweiden en gevarieerde struwelen). Dit geeft insecten, vogels en zoogdieren constant voldoende voedsel en beschutting. Dat is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook nog eens mooi voor omwonenden en recreanten.
  • In sloten en andere watergangen wordt gezorgd voor meerjarig riet, door slootkanten om het jaar te maaien. GroenLinks pleit voor veldjes of overhoekjes die aantrekkelijk zijn voor insecten, muizen en akkervogels. De werkgroep Grauwe kiekendief heeft hiervoor richtlijnen opgesteld.
  • GroenLinks wil geen gasboringen en geen gas- of CO2-opslag in ons unieke Waddengebied of gevoelige landschappen.
  • De Waddenzee heeft de status van werelderfgoed. De gemeente zou hieraan veel meer bekendheid kunnen geven. Daarom ondersteunt GroenLinks het Werelderfgoedcentrum op Lauwersoog.